fbpx

Đồng bộ dữ liệu từ Elementor Form vào Google Sheet và Chatbot

Nội dung chính

Script đồng bộ elementor form và google sheet

Đồng bộ dữ liệu từ Elementor Form về Chatbot

Link demo: https://m.me/104930814682621?ref=dathang.[field id=”name”].[field id=”titleproduct”].[field id=”sdt”].[field id=”soluong”].[field id=”diachi”]

 

Xem full album

×

Nội dung chính

×

Nội dung chính

Bạn có thể nhận báo giá qua các hình thức dưới đây

Hoặc để lại thông tin và nhấn BẮT ĐẦU trên messenger facebook để nhận thông báo qua mess nhé!